Stam Advocaat

Veelgestelde vragen bij letselschade


Mr. Hugo Stam


FAQ letselschade

Is er een gerechtelijke procedure noodzakelijk?

Als de schaderegeling vastloopt is het noodzakelijk om de rechter in te schakelen.
Gelukkig worden 95% van de zaken buiten rechte afgewikkeld. Het kan nodig zijn om in een procedure de aansprakelijkheid en de schade te laten vaststellen.
Soms is het noodzakelijk om via de rechter een medische of andere expertise af te dwingen.
Soms moet er een getuigenverhoor plaatsvinden om vast te stellen wat de toedracht is geweest.
Voor de letselschade is een bijzondere procedure, de deelgeschillenprocedure mogelijk. Als er op bepaalde punten geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de rechter worden gevraagd knopen door te hakken. Deelgeschillen zijn in beginsel kosteloos. De te maken kosten in zo’n procedure zijn voor rekening van de aansprakelijke partij.

Ik ben schuldeloze derde. Heb ik recht op schadevergoeding?

Een schuldeloze derde is bijvoorbeeld een passagier die buiten zijn schuld bij een ongeval betrokken raakt. Hij kan zowel de chauffeur met wie hij meereed als de andere automobilist aansprakelijk stellen en heeft recht op schadevergoeding.

Mijn kind heeft een ongeluk gehad op school. Is de school dan aansprakelijk?

In sommige gevallen, waarin aantoonbaar is dat de school tekort is geschoten in toezicht, is er aansprakelijkheid.

Mijn kind heeft schade geleden maar het is ook geheel of gedeeltelijk de eigen schuld van het kind. Kan er schade worden verhaald?

Ja, kinderen worden extra beschermd, zeker beneden een bepaalde leeftijd. Er zijn speciale regels ter bescherming van minderjarigen.

Ik heb als fietser een ongeval gekregen. Maar ook eigen fouten gemaakt. Wat nu?

Ook daar geldt extra bescherming voor de fietser tegenover de automobilist of een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer.
Uitzonderingen daargelaten is minimaal 50% van de schade verhaalbaar.


Bel voor een kosteloos oriëntatiegesprek (of over een second opinion) 0575-760 960 of stuur een e-mail: info@stamadvocaat.nl


Uw vraag staat er niet bij?


Uw naam  

Straat  

Postcode    Plaats  

Telefoon  (10 cijfers)

E-mail  

Wat is er gebeurd en wat zijn uw vragen?  
Stamadvocaat Stamadvocaat Stamadvocaat brokkenmaken