Stam Advocaat

Hoe kan letsel ontstaan?brokkenmaken

een ongeval op het werk

De werkgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid. Op het werk kun je vallen, beklemd raken, een burn-out krijgen, lawaai doofheid opdoen of ziek worden van gevaarlijke stoffen.

verkeersongevallen

Deelname aan het verkeer brengt risico’s met zich mee voor voetgangers, fietsers, scooters, auto’s, skaters, etc. Belangrijk is dat fietsers en kinderen extra bescherming genieten op grond van de wet en de jurisprudentie. Ook al hebben zij zelf fouten gemaakt, toch blijft de gemotoriseerde bestuurder aansprakelijk.

dieren

Dieren hebben een eigen nooit volledig te beheersen energie en daarom rust er een risicoaansprakelijkheid op de eigenaren van honden, paarden, stieren, enz. De hond kan bijten, het paard kan op hol slaan en de stier kan uit het weiland ontsnappen.

mishandeling

Bij mishandeling is er een strafrechtelijke verdachte. Als die geen verhaal biedt, kan een beroep worden gedaan op het Schadefonds Geweldmisdrijven.

huis-, tuin- en keukensituaties

Soms is er sprake van huis-, tuin- en keukensituaties. Toch kan een derde dan aansprakelijk zijn.

sport en spel

In sport en spel is bij grove overschrijding van de spelregels aansprakelijkheid van de overtreder.


Bel voor een kosteloos oriëntatiegesprek (of over een second opinion) 0575-760 960 of stuur een e-mail: info@stamadvocaat.nl


Ook letsel gehad?


Naam  

Telefoon  (10 cijfers)

E-mail  

Wat is er gebeurd en wat zijn uw vragen?

 
Stamadvocaat Stamadvocaat Stamadvocaat Stamadvocaat