Stam Advocaat

Letselschade - schadevergoeding na een ongeluk of medische fout


Mr. Hugo Stam


Stam letselschade 
Na een ongeval in het verkeer of op het werk of een medische fout komt u voor lastige juridische vragen en praktische problemen te staan.
Wie is aansprakelijk? Heeft u recht op schadevergoeding en smartengeld?
Uw letselschadeadvocaat helpt u om te krijgen waar u recht op heeft. Want een ongeluk is al erg genoeg. Allereerst wordt nagegaan wie aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel. Als de aansprakelijkheid vaststaat, hebt u recht op volledige schadevergoeding. Dat betekent dat elke euro die u moet uitgeven als gevolg van het letsel schade is. En elke euro die u mist ten gevolge van het ongeval.
letselschade

De gang van zaken bij letselschade


De schade wordt geïnventariseerd.
Medische gegevens worden opgevraagd.
Waar nodig wordt een voorschot op de schade gevraagd.
 Lees verder…
FAQ

Veelgestelde vragen bij letselschade

Is er een gerechtelijke procedure noodzakelijk?
Ik ben schuldeloze derde. Heb ik recht op schadevergoeding?
Meer vragen…
onder- en werknemers

Zelfstandige ondernemers en werknemers met letselschade

Voor de zelfstandige ondernemer gelden dezelfde rechten op schadevergoeding als voor een particulier. Maar een groot aantal bijzonderheden vragen extra aandacht. Lees verder…
schadeposten

De belangrijkste schadeposten


De aard en de omvang van letselschade is vaak individueel bepaald maar er zijn schadeposten die veel voorkomen.
Lees verder…
brokkenmaken

Hoe kan letsel ontstaan?

Een ongeval op het werk, verkeersongevallen, met dieren, door mishandeling, in huis-, tuin- en keukensituaties of sport en spel.
Lees verder…

Heeft u ook een ongeluk gehad?


Naam  

Telefoon  (10 cijfers)

E-mail  

Wat is er gebeurd en waar zit u mee?