Stam Advocaat

De gang van zaken bij letselschade


Mr. Hugo Stam


gang van zakenDe schade wordt door mij geïnventariseerd. Ik vraag de medische gegevens op.
Waar nodig vraag ik een voorschot op de schade.

Zonodig schakel ik deskundigen in voor het vaststellen van huishoudelijke hulp, de mogelijkheden voor werkhervatting of omscholing. Ook kan een onafhankelijk arts gevraagd worden uw beperkingen en mogelijkheden in kaart te brengen. Voor het beoordelen van medische rapporten maakt uw letselschadeadvocaat gebruik van medisch adviseurs.

Met de aansprakelijke partij wordt geprobeerd een regeling te treffen met als doel een zo optimaal en rechtvaardig mogelijk resultaat. Het gaat om schade die u nu lijdt maar ook toekomstige schade dient te worden vergoed. Als de aansprakelijke partij het niet eens is met de gevorderde schadebedragen kan ik in overleg met u kiezen voor een procedure bij de rechter.

Als advocaat weet ik, uw belangenbehartiger, ook daar de weg. Ik beschikt bovendien over een uitgebreide database van uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken.

Als letselschadeadvocaat ken ik het doolhof van aansprakelijkheidsrecht en letselschaderechtspraak door en door.
Hierdoor ben ik uw strijdbare belangenbehartiger, bijvoorbeeld tegenover de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Ik beschik, zowel voor het regelen van schade als voor het procederen, over praktijkervaring sinds 1990 en ben lid van specialistenverenigingen, zoals de Letsel Schade Advocaten (LSA) en de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA) en ik voldoe aan de eisen van het Keurmerk Letselschade. Bovendien ben ik lid van een gespecialiseerde groep van 0800-Letselschade.

Bel voor een kosteloos oriëntatiegesprek (of over een second opinion) 0575-760 960 of stuur een e-mail: info@stamadvocaat.nl

Hebt u letselschade?


Naam  

Straat  

Postcode    Plaats  

Telefoon  (10 cijfers)

E-mail  

Wat is er gebeurd en wat zijn uw vragen?

 
Stamadvocaat Stamadvocaat Stamadvocaat brokkenmaken