Stam Advocaat

Zelfstandige ondernemers en werknemers met letselschade

Mr. Hugo Stam


ondernemers

Zelfstandige ondernemers


Voor de zelfstandige ondernemer gelden uiteraard dezelfde rechten op schadevergoeding als voor een particulier.
Er zijn echter wel een groot aantal bijzonderheden die extra aandacht vragen. Bij een werknemer vormen de salarisstrook, de inhoud van de arbeidsovereenkomst het uitgangspunt voor het berekenen van het verlies verdienvermogen.
Bij een ondernemer gaat het echter om de jaarstukken: de balans en de winst- en verliesrekening. Inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming is van belang voor het vaststellen van de schade. Als gevolg van een ongeval kan de omzet verminderen en nemen kosten toe. Het is voor de onderneming van groot belang om ondanks zijn letsel de onderneming in stand te houden.

Veelal zullen er ook andere deskundigen bij de afwikkeling van de schade worden betrokken. Een bedrijfseconoom rapporteert over het verband tussen het geïnvesteerd vermogen en ingekochte arbeid.

arbeidsongeschiktheidsverzekering

De zelfstandige ondernemer heeft de mogelijkheid om voor ondernemers geschikte verzekering te sluiten, de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat zijn dure verzekeringen die zeker kleine ondernemers niet altijd kunnen of willen afsluiten. Ook met betrekking tot vaststelling van de uitkering kunnen problemen rijzen. Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid? Hoe ligt de relatie met het ongeval? Welke invloed heeft de uitkering op de overige schadeposten?

rechtsvorm

Om een indruk van de schade te krijgen is ook de rechtsvorm van de onderneming van belang. Een eenmanszaak is nu eenmaal anders dan een BV. Een vennootschap onder firma heeft ook zo zijn eigenaardigheden. Er moet goed gekeken worden naar afspraken die tussen de vennoten zijn gemaakt over de winstverdeling bij ongevallen. De wijze van schade berekenen vereist know how van die rechtsvormen en de impact daarvan op de schade. Ook de fiscale aspecten zijn veelal anders dan bij een werknemer. Er kunnen gevolgen zijn voor de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek van de partner, de wijze van afschrijven van bedrijfsmiddelen, de fiscale oude-dag-reserve (FOR).

fiscale gevolgen

De ondernemer komt voor hele andere keuzes te staan. Moet hij zijn onderneming beëindigen als hij niet meer in staat is te werken? Moet hij vervangende krachten inhuren? Wat levert de verkoop van de onderneming op en hoe vertaalt zich dat dan weer in de schade? De in dit verband te nemen beslissingen hebben veelal fiscale gevolgen.

Het maakt nogal wat uit of er sprake is van een bestaande onderneming of een startende onderneming.

emoties

Emotionele aspecten spelen ook een rol. Een ondernemer zet zich anders in dan een werknemer. Soms is er inzet van partner en familie. Re-integratie kan op problemen stuiten omdat de ondernemer zijn kennis anders opbouwt. Voor de onderneming is re-integratie in een werknemersfunctie ook vaak niet passend. Hij was de baas en moet opeens voor een baas gaan werken. De ondernemer is het gezicht van zijn of haar onderneming. Een vervanger kan dat niet zomaar overnemen.

pensioen

Pensioenvoorzieningen zitten anders in elkaar en het afbouwen van de ondernemings-werkzaamheden gaat soms geleidelijk en niet van de ene op de andere dag. Bij een directeur of een grootaandeelhouder zijn de inkomensonderdelen anders opgebouwd.

Werknemers


Werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval en gedurende enige tijd arbeidsongeschikt zijn, geven werkgevers extra veel werk. Bovendien kost het geld. De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon en er moet een vervangende werknemer in dienst komen. Loonschade kan worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval. Het gaat om netto loonkosten maar ook om kosten van re-integratie, aanpassing van de werkplek, kosten van een Arboarts, vervoer van en naar het werk van de werknemer, eventuele bijscholing en omscholingskosten. Het loont voor de werkgever om samen met de werknemer de schade op de aansprakelijke partij te verhalen.

Bel voor een kosteloos oriëntatiegesprek (of over een second opinion) 0575-760 960 of stuur een e-mail: info@stamadvocaat.nl

Vertel uw verhaal en stel uw vraag


Naam  

Telefoon  (10 cijfers)

E-mail  

Wat is er gebeurd en wat zijn uw vragen?

 
Stamadvocaat Stamadvocaat Stamadvocaat brokkenmaken