Stam Advocaat

De belangrijkste schadeposten

schadeposten

De aard en de omvang van de schade is vaak individueel bepaald maar de meest voorkomende schadeposten zijn:verlies arbeidsvermogen

 • winst uit de onderneming
 • pensioenschade
 • inkomsten uit bijbaantjes en zwarte inkomsten
 • spaarloonregelingen e.d.
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • onkostenvergoedingen
 • gemiste carrièrekansen
 • studievertraging
 • eigen bijdrages voor de AWBZ
 • bonussen en toeslagen, provisie
 • leaseauto
 • fiscale schade

 • uitgaven wegens het niet in staat zijn zelf werkzaamheden te verrichten in en om het huis

 • de tuin
 • verbouwingen
 • verhuizing
 • onderhoud auto en andere vervoersmiddelen

 • smartengeld

  De wet geeft het recht op smartengeld als compensatie, genoegdoening en erkenning voor wat niet op een andere manier is goed te maken: pijn, leed, verlies aan mogelijkheden. Het is geen wisselgeld of sluitpost maar een zelfstandige, concrete en billijke vergoeding.

  extra kledingkosten


  kosten van huishoudelijke hulp

  Zeker direct na het ongeval is er behoefte aan hulp. Huishoudelijke hulp kan ook blijvend noodzakelijk zijn. De hulp kan worden verleend door familie en vrienden of door professionals. Al die hulp kan op geld worden gewaardeerd en dient te worden vergoed.

  medische kosten

 • eigen risico
 • extra kosten
 • ziekenhuisopnames
 • reiskosten en parkeergeld
 • kosten van ouders om kinderen te begeleiden en verzorgen

  onnutte uitgaves

 • reeds geboekte vakanties
 • niet kunnen deelnemen aan geplande evenementen
 • afgezegde concerten
 • abonnementen die niet kunnen worden benut
 • uitgaven voor hobby’s die niet meer kunnen worden uitgeoefend

 • telefoonkosten

  Het slachtoffer zal vaak voor de letselschadezaak een aparte administratie moeten voeren. Bonnetjes moeten worden gekopieerd, er moet veel worden gebeld

  verzekeringen

  aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie sommige verzekeringen zijn (zonder hogere premies) niet af te sluiten bij het missen van een oog kan een verzekering voor het overblijvende oog noodzakelijk zijn

  aanpassingen

 • noodzaak tot verhuizen
 • aanpassingen aan stoelen en tafels

 • kosten van juridische bijstand

  Bij aansprakelijkheid van de wederpartij kost een letselschadeadvocaat in beginsel niets. Indien daar aanvullende kosten zijn, bijv. van een gerechtelijke procedure, wordt dat overlegd.

  reiskosten

  Het is nuttig om die vanaf de eerste dag bij te houden. Een enkel reisje kost niet veel maar in de loop van de tijd kan het flink oplopen.

  Bel voor een kosteloos oriëntatiegesprek (of over een second opinion) 0575-760 960 of stuur een e-mail: info@stamadvocaat.nl


  Hebt u ook schade geleden?


  Uw naam  

  Telefoon  (10 cijfers)

  E-mail  

  Wat is er gebeurd en wat wilt u weten?

   
  Stamadvocaat Stamadvocaat Stamadvocaat brokkenmaken